Představuje se společnost VS Rychleby s.r.o.

Společnost VS Rychleby s.r.o. byla založena v roce 2010 dvěma zakladateli Ing Lukášem Vohanakou a Ing. Miroslavem Přibylem. Hlavními důvody pro založení firmy VS Rychleby byl silně rostoucí trend na trhu s přírodními produkty a vize vyrábět kvalitní a přírodní produkty. Hlavní produkcí jsou tradiční bylinné sirupy vyráběné dle původní receptury, balené léčivé byliny a mošty. Odbyt firma zajišťuje přes vlastní podnikovou prodejnu ve Velké Kraši u Jeseníku a přes 30 menších ochodů.

Jako lokalita provozovny byla zvolena oblast Rychlebsých hor, konktrétně obec Velká Kraš, která je vzdálena cca 24,6 Km (30 min. autem) od okresního města Jeseníky. Tato lokalita se vyznačuje odlehlou, nedotčenou a drsnou krajinou ideální pro sběr bylin. Firma získala regionální značkou JESENÍKY originální produkt®. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

Hlavní vizí konceptu produkce je uzavřený systém, který umožnuje hlídat kvalitu výroby a surovin, termíny dodávky. Tento systém se skládá ze sběru plodů a bylin vlastními zaměstnanci, sušení plodů a bylin ve vlastní automatické sušárně o rozloze 100m2, zpracování plodů a bylin v poloautomatickém provozu, prodeje ve vlastní podnikové prodejně vč. e-shopu a vlastních skladovacích prostor.

POPIS LOKALITY

Rychlebské hory mají střední nadmořskou výšku 644,7 m.n.m. a tvoří je soustava ker, pokleslých proti Hrubému Jeseníku a Králickému Sněžníku, avšak vyzdvižených nad nižší terén na severovýchodě. Proti Vidnavské nížině jsou zde omezeny nápadným a vysokým zlomovým svahem. Nejvyšším podcelkem je Hornolipovská hornatina, která pokračuje na polském území jako Góry Bialskie. Nejvýš položená je plošina kolem státní hranice s výškou přes 1100 m n.m. s nejvyšší horou Smrkem (1125 m). Vybíhá z ní několik rozsoch a hřbet, který tvoří státní hranici s Polskem. Tento hlavní hřbet je téměř celý součástí Travenské hornatiny. Vynikají z něj pohraniční hory Špičák (975 m) a Borůvková hora (900 m). Za sedlem Na Pomezí (576 m) začíná Sokolský hřbet, který probíhá kolmo k hlavnímu hřbetu. Jméno má podle Sokolího vrchu (967 m), nejvyšší horou je Studničný (992 m). Směrem na severovýchod se hřbet postupně snižuje a končí nad Velkými Kuněticemi Kamenným vrchem (458 m). Rychlebské hory sousedí na jihozápadě s Králickým Sněžníkem, od kterého jej odděluje Kladské sedlo, na jihu s Hanušovickou vrchovinou, jež oddělují níže položené plošiny táhnoucí se od Starého Města pod Sněžníkem směrem na východ k Ramzové, na východě pak od Hrubého Jeseníku Ramzovské sedlo s údolím vedoucí přes Lipovou a Jeseník a taktéž na východě od Zlatohorské vrchoviny údolí vedoucí přes Českou Ves, Písečnou, Supíkovice až do Velkých Kunětic .
>>Historie obce Velká Kraš


Fotogalerie

REGIONÁLNÍ ZNAČKA:


RYCHLÝ KONTAKT:


UŽITEČNÉ ODKAZY:


SPOLUPRACUJEME: